Történetünk

2012 május – AZ ELHÍVÁS

Mint minden gyülekezet története, a TÉR története is Istennel kezdődött. Hisszük, hogy az Ő szívéből indult ki ennek a gyülekezetnek az alapítása. 2012 májusában egyik este Isten megszólította Záborszky Dávidot, egy 1,5-2 éves, Istentől távol töltött idő után. Olyan mondatok visszhangoztak aznap este Dávid szívében, minthogy: ha már döntöttél Jézus Krisztus mellett, akkor mit csinálsz az Egyházon kívül? És: bárhogyan folytathatod utadat, de csak úgy lehet teljes életed, ha az Egyházat építed. Abban az időben ez a szó, ’Egyház’, a lehető legtávolabbi volt számára. Az este után hetek teltek el, mire világosodni kezdett, mi is volt ez tulajdonképpen. Nem pusztán szavak és gondolatok a fejben? Majd egyre egyértelműbb lett, hogy valami belül, a szív mélyén megváltozott, 180°-os fordulat állt be. Belülről kifelé haladva pedig elindult egy helyreállító folyamat és a vágy: új gyülekezet alapítása Budapest szívében.


2012 szeptember – 2013 szeptember – A FELKÉSZÜLÉS

Az már világos lett, hogy elindítanak – Dávid és menyasszonya, Zsófi – egy új gyülekezetet Budapesten, de az is, hogy szükséges még erre komolyan felkészülni. Ebben az időben indított a Magyarországi Baptista Egyház egy új gyülekezetet Tatabányán, ami egyben egy gyülekezetplántáló képzést is magában foglalt és éppen ehhez toborozták az első éves csapatot. Hirtelen egyértelművé vált, hogy az időbeni egybeesés nem véletlen. Dávid imádkozott és jelentkezett. Végül bekerült az első csapatba és az egyéves tatabányai misszió kezdetét vette. Innentől kezdve egy teljes Istenre hagyatkozás kezdődött el életében – teljes idejét a misszióra szánta. Ha Isten indította ebbe a munkába, Ő is a főnök és Ő is fog gondoskodni az anyagiakról. Az Ő terve, az Ő terhe. Akárhogy, akárkiket is használ fel ebben Isten, tudatosan hozzá fordult, hiszen teljes időben neki dolgozott. Ezzel kapcsolatban rengeteg csodát tapasztalt, emellett pedig szívbeli gyógyulásról is szólt ez az időszak. Álmodozásról és tervezgetésről – hogyan is fog kinézni az új gyülekezet, mik lesznek az alapjai, az első lépések. Ezzel párhuzamosan befejezte grafikai tanulmányait, elkezdte teológiai tanulmányait és megkérte Zsófi kezét.


2013 szeptember – 2015 szeptember – AZ ELŐKÉSZÍTÉS [3/30]

Tatabánya után egyből elindult a budapesti misszió. Méghozzá egy Dandár utcai albérletben, az első nappali otthonában, ami abban az időben egy óriási hitlépés volt egyházi, gyülekezeti és missziós szervezetek háttere nélkül. Egyszerű istenhit és néhány magánszemély nagylelkűsége volt a háttérben. Ez a két év az előkészítésről szólt. Arról, hogyan is születik a semmiből valami, ami majdani alapja lehet egy új gyülekezetnek. De hogyan is? Az első nappali után szépen, fokozatosan épültek a régi és új kapcsolatok. Először Zsófi és Dávid ismerősi köreiből érkeztek emberek, majd az ő barátaik, ismerőseik, végül pedig teljesen ismeretlen emberek bukkantak fel, akár szóbeszédeken, akár az online misszión keresztül. Sok bátorítást jelentett ebben az időben egy spanyolországi gyülekezetplántáló képzés és a lengyelországi ELF vezetői konferencia. Emellett pedig meghívást kaptunk a budapesti gyülekezetplántálók körébe, ami szintén erősítő hatással volt a kezdetleges misszióra. Kialakult a Wesselényi utcai Baptista Gyülekezettel egy nagyon komoly személyes kapcsolat. Baráti, szellemi és anyagi támogatás lett belőle, végül anyagyülekezetünkké váltak. Ezzel együtt épült a kapcsolat a Magyarországi Baptista Egyház Gyülekezetplántáló Bizottságával is, akiktől szintén kaptunk anyagi és szakmai támogatást is.

A nappaliból elindult egy kisebb csapat, akik a későbbi motornak, a szolgálói magnak rakták le az alapjait. Világossá vált ennek az időszaknak a célja: megalapozni a gyülekezet alapításához  szükséges embereket és forrásokat. Így ez az idő a 3/30 -as nevet kapta, azaz amint 3 kiscsoport és/vagy 30 ember rendelkezésre áll, el fogjuk indítani a gyülekezetet az első ünnepélyes istentisztelet alkalmával. Megszületett a két legfontosabb dokumentumunk, a ’Küldetésünk’ és az ’Álmunk’. Elkészült a logónk, arculatunk és aktív online misszióba kezdtünk a személyes kapcsolatépítések mellett. Leraktuk a nyaralások alapjait – évente legalább egyszer hosszabb időt együtt tölt a csapat. Megtartottuk első nagyobb alkalmainkat, melyekhez már helyszíneket is béreltünk: karácsony, húsvét, bemerítkezés, évindító, víziós vasárnapok. Müszi, Grund, Instant, Központ… Sok helyen megfordultunk hosszabb-rövidebb időre. Emellett elkezdtük első kurzusainkat, képzéseinket. Nappali Házigazda Képzés, Céltudatos Élet Kurzus, Bemerítkező Kurzus, Tagsági Kurzus, Szolgálatom Felfedezése Kurzus. Sorra indultak el a kisebb csoportok.  Végül egyértelmű lett, hogy az indulás után két évvel megtarthatjuk első hivatalos istentiszteletünket. A nap szeptember 20-a lesz.


2016 január – 2018 január –  AZ ALAPOZÁS [3H]

Teljes hittel és teljes erőnkkel készültünk a nagy napra. A Király utcai K11 lett az első állandó bérleményünk. Sokak számára új volt a rendszeres istentiszteletek élménye. Ez az időszak az összeszokásról szólt és a fejlődés, a gyors és rendszeres változások feldolgozásáról. Kéthetente tartottunk istentiszteleteket és próbáltunk alkalmazkodni az új dolgokhoz. Megpróbáló időszak volt, ami arról szólt, kire lehet számítani rendszeresen, kire lehet építeni, ki van jelen a nehéz részeknél is. Az új évvel léptünk egy újabb szakaszba, amit közben Isten lépésenként világított meg. Ennek a szakasznak lett a neve a 3H. Ez 3 darab ’h’ betűvel kezdődő szót jelölt, melyek együtt adták ki aktuális feladatunkat, a TÉR szellemi alapjainak lerakását. H mint házanként. Erősíteni a nappalikat, újakat alapítani és új nappali házigazdákat készíteni fel a szolgálatra. Végül gyorsan épült ez a szolgálat, más gyülekezetekben segítettünk tanácsokkal, képzéssel, segítettük új házicsoportok alapítását. A második H Tirannosz házát jelöli. Ez jelentette a belső képzéseinket, tanítványozó rendszerünk továbbfejlesztését, szolgálatra való felkészítést, új szolgálatok indítását. Hamar elindult ’felkészít’ nevű szolgálatunk, melyen keresztül különböző területekről érkező szakemberek tartanak vezetői tréningeket, elérhetővé téve ezt az egész város számára. A harmadik H pedig az imádság házát jelöli, az imádat alapjainak a lerakását. Imacsoport, imaalkalmak, dicsőítés, zene, művészetek, igeéjszakák, tanítói szolgálat. Végül gondolatainknál jóval hamarabb jött a lehetőség egy állandó helyszín bérlésére.

Így a tavasszal együtt egy teljesen új szakasz vette kezdetét a TÉRben. Megérkeztünk egy saját otthonba. Nincs több pakolás, cipelés, autózás, igazodás, sietés. Csak mi. Gondoltuk. Végül a jóval komolyabb lehetőségek és igények jóval komolyabb elkötelezettséget, hozzáállást és tetteket igényeltek. Megpróbáltunk felnőni. A Barcsay utca 10. szám alatti 230 nm-es pincehelységbe költöztünk. Egy óriási felújítási folyamat vette kezdetét. Először is, hogy használhatóvá tegyük, sokat romboltunk, sittet termeltünk. Majd renováltunk, építkeztünk, bútoroztunk. Lelkes gyülekezet, sok önkéntes kéz és sok gyülekezeten túli támogatás érkezett a wc-tetőktől kezdve egészen a hangfalakig. Szükség volt az istentiszteleten túli rendszeres helyszínre a megsokasodott szolgálatok, raktározás, szükségletek és találkozók miatt. Hosszadalmas szerződési folyamat volt, de végül rendkívül kedvező áron vehettük birtokba. Az évet pedig egy lelkipásztor avatással zártuk, mellyel együtt a TÉR hivatalosan is baptista gyülekezetté vált, még lelkesebben várva az új évet és az új lehetőségeket.

2017 július – 2017 december – [1]SÉG


2018 január – ? –  SzeretlekBudapest