Nevünk

Gyülekezetünk nevével – TÉR – és háromszög alakú logójával ugyanazt az üzenetet szeretnénk kommunikálni, amit küldetésnyilatkozatunkban is megfogalmaztunk:

  1. A magasság szeretetkapcsolat Istennel
  2. A szélesség szeretetkapcsolat embertársainkkal
  3. A mélység szeretetkapcsolat önmagunkkal

Ez a három irányú szeretetkapcsolat maga a tér, a 3 dimenziós valóság. És mivel tudjuk és tapasztaljuk, hogy a teljes szeretet a földön nem valóság, ezért van küldetésünk, hogy a teljes teret Isten szeretete tölthesse be.

Ehhez inspiráció számunkra Pál apostol bátorítása:

“Kérem, hogy ilyen módon képesek legyetek — Isten egész népével együtt — annak a megragadására, hogy milyen széles, mennyire hosszú, milyen magas és mennyire mély az isteni szeretet. ” Efézus 3, 18

És Jézus parancsa:

„Szeresd az Örökkévalót, Istenedet, teljes szíveddel, egész lelkeddel, teljes értelmeddel; és úgy szeresd az embertársadat, mint saját magadat!” Lukács 10, 27