Blog

Nem vagyok reménytelen eset

Fontos vagyok

Nem vagyok többé értéktelen, alkalmatlan, tehetetlen vagy reménytelen eset. Krisztusban nagyon is jelentős és különleges vagyok. Isten azt mondja:

 • Az élet sója és a világ világossága vagyok (Máté 5, 13-14)
 • Az igazi szőlőtőnek, Jézusnak egy hajtása vagyok, az Ő életének egy csatornája (János 15, 1;5)
 • Jézus kiválasztott és kijelölt engem, hogy gyümölcsöt teremjek (János 15, 16)
 • Személyes tanúja vagyok Krisztusnak, aki a Szent Szellemtől kap erőt (Ap.csel. 1, 8)
 • Isten temploma vagyok (1 Korinthus 3, 16)
 • A megbékéltetés szolgálatában állok Isten megbízásából (2 Korinthus 5, 17-21)
 • Isten munkatársa vagyok (2 Korinthus 6, 1)
 • Krisztussal együtt mennyei helyre lettem ültetve (Efézus 2, 6)
 • Isten műalkotása vagyok, akit Ő jó cselekedetekre teremtett (Efézus 2, 10)
 • Szabadon és bizalommal fordulhatok Istenhez (Efézus 3, 12)
 • Mindent meg tudok tenni Krisztus által, aki megerősít engem (Filippi 4, 13)

Biztonságban vagyok

Nem vagyok többé bűnös, védtelen, vagy elhagyott. Krisztusban teljes biztonságban vagyok. Isten azt mondja:

 • Örökre mentes vagyok az ítélettől (Róma 8, 1-2)
 • Meg vagyok róla győződve, hogy minden javamra van (Róma 8, 28)
 • Isten semmiért sem vádol engem, tehát nincs ellenem semmilyen jogos vád (Róma 8, 31-34)
 • Semmi sem választhat el engem Isten szeretetétől (Róma 8, 35-39)
 • Isten megerősített, felkent és elpecsételt (2 Korinthus 1, 21-22)
 • Meg vagyok róla győződve, hogy Isten véghez is viszi a jó munkát, amit elkezdett bennem (Filippi 1, 6)
 • A menny polgára vagyok (Filippi 3, 20)
 • Krisztussal együtt el vagyok rejtve Istenben (Kolossé 3, 3)
 • Nem a félelem szellemét kaptam, hanem az erő, szeretet és józanság szellemét (2 Timóteus 1, 7)
 • Irgalmat és kegyelmet találhatok, amikor segítségre van szükségem (Zsidók 4, 16)
 • Istentől születtem és a gonosz nem érinthet engem (1 János 5, 18)

Elfogadott vagyok

Nem vagyok többé elutasított, szennyes, vagy olyan, akit nem szeretnek. Krisztusban teljesen elfogadott vagyok. Isten ezt mondja:

 • Isten gyermeke vagyok (János 1, 12)
 • Krisztus barátja vagyok (János 15, 15)
 • Krisztus igazzá tett engem, ezért Isten is igaznak fogad el (Róma 5, 1)
 • Az Úrral egyesültem és vele egy szellem vagyok (1 Korinthus 6, 17)
 • Áron váltattam meg. Istenhez tartozom (1 Korinthus 6, 19-20)
 • Krisztus testének tagja vagyok (1 Korinthus 12, 27)
 • Szent vagyok (Efézus 1, 1)
 • Isten örökbefogadott gyermeke vagyok (Efézus 1, 5)
 • Közvetlen összeköttetésem van Istennel a Szent Szellem által (Efézus 2, 18)
 • Krisztus megváltott engem, ezért Isten minden bűnömet megbocsátotta (Kolossé 1, 14)
 • Krisztusban teljes vagyok (Kolossé 2, 10)

Forrás: Szabadság Krisztusban