Küldetésünk

“Küldetésünk bevonni az embereket a teljes életbe, egy szeretetkapcsolatba Istennel, embertársaikkal és önmagukkal.”

Küldetésnyilatkozatunk Jézus Krisztus két parancsolatán, a Legnagyobb Parancsolaton:

„Szeresd az Örökkévalót, Istenedet teljes szíveddel, egész lelkeddel és teljes értelmeddel! (…) Úgy szeresd embertársadat, mint saját magadat!” Máté 22, 37-39

és a Nagy Kiküldetésen alapul:

„Ezért menjetek el a nemzetekhez, és tegyetek tanítványommá minden embert az egész világon! Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevébe! Tanítsátok őket, hogy engedelmeskedjenek mindannak, amit én parancsoltam nektek!” Máté 28, 19-20

Hisszük, hogy ezek az alapjai a nagyszerű gyülekezetnek. Küldetésünk 5 területet ölel fel:

  • Szeresd az Urat teljes szíveddel – IMÁDAT
  • Szeresd embertársadat, mint magadat – SZOLGÁLAT
  • Menjetek el, tegyétek tanítványommá – MISSZIÓ
  • Merítsétek be őket – KÖZÖSSÉG
  • Tanítsátok őket engedelmességre – TANÍTVÁNYOZÁS