Hitünk

EGYSÉG ÉS SZERETET

Hozzáállásunk a többi keresztény felekezethez, közösséghez:

“Tudjuk, hogy “töredékes az ismeretünk”, ezért a “lényeges dolgokban egység, egyebekben szabadság, de mindenben szeretet” elvét valljuk, és az esetleges teológiai különbségek ellenére minden keresztény egyházzal lelki közösségben tudjuk magunkat.”

– az idézet legkorábbi használatának nyomai a 17. századból valók (Rupert Meldenius, német teológus)


ÉVEZREDES ALAPOK

A többi keresztény egyházzal együtt valljuk a Níceai-Konstantinápolyi Hitvallást, más néven az Apostoli Hitvallást, a Credo-t, mint a keresztény hit alapvető összefoglalóját:

“Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért és üdvösségünkért leszállt a mennyből. Megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. Keresztre feszítették értünk Poncius Pilátus alatt, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapon feltámadt az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján, újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, és aki szólt a próféták által. Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.”

– Kr. u. 325 (Nicea) és Kr. u. 381 (Konstantinápoly)


FELEKEZETI HITVALLÁS

A Baptista Hitvallás szövegét ezen a linken tudod elérni.

– 1967, Magyarországi Baptista Egyház Országos Közgyűlése