Blog

Egy törődő és szerető közösség létrehozása | [1]ség #3

Amikor a közösség akadályaival konfrontálódunk – rasszizmus, etnocentrizmus, osztályharc, sznobizmus vagy nárcizmus – nyitottnak és őszintének kell lennünk, és a probléma orvoslására törekedni. Habár ez a lista nem a teljesség igényével készült, az egészséges közösséghez szükséges alkotórészek így néznek ki:

Először is, a közösség feltételezi a nyitott, őszinte és igazi elfogadást, illetve a másik megerősítését és szentesítését lényünk legmélyén. A közösség a külső viselkedésen jóval túlmutat – sokkal inkább a hozzáállás, továbbá a kognitív, érzelmi és rendelkező-motivációs estetek és folyamatok kérdése. Még tovább folytatva, az eseményeken és folyamatokon túl, a közösség egy alapvetően szubstrukturális ontológiai lény, szerető, elfogadó és érvényesítő jellemvonásokkal.

Másodsorban, a kérjük a Szentlelket, hogy adjon tudatosságot és bűnbánatot, hogy kezelni tudjuk saját etnocentrizmusunkat. Legyünk tudatában saját rasszizmusunknak és ítéleteinknek. Ezek általában látensek, passzívak és a kognitív értékelésünk valamint az énképünk alatt helyezkednek el. Hagyjuk a Szent Szellemnek, hogy megtisztítson minket az ilyen mélyen beidegződött hitünktől és értékektől, és megújítson bennünket az elménken keresztül.

Harmadszorra, vegyük számba minden különböző kultúrájú vagy nemzetiségű emberekkel folytatott kommunikációnkat. Ha bármi negatív színben tűnne fel, és érezzük a felelősséget azért, hogy jobbá tegyük, foglaljuk imába a következő lépéseket:

Megbánás. Ismerjünk fel bármilyen rossz cselekedetet vagy viselkedést: legyen az megalázó, eltaszító, elszigetelő vagy sértő. Ezek nem Krisztus Teste, sem az abban történő interkulturális viselkedés megfelelő jellemzői.

Bűntudat. Kövesse a megbánást bűntudat (a megbánás érzelmi következménye), mely magába foglalja a Krisztus teste ellen elkövetett bűnök miatt érzett fájdalmat.

Bűnbánat. Továbbá, tartsunk bűnbánatot (elménk hozzáállásának radikális megváltoztatása), és tapasztaljunk meg egy kognitív, érzelmi és viselkedésbeli változást az életvitelünkben.

Jóvátétel. Javítsunk a rontott kapcsolatainkon proaktív és feltétel nélküli, kezdeményező magatartással, egy kegyelmes és könyörületes atmoszférában erősítve másokat, az elfogadás érzését erősítve.

Helyreállítás. Tegyünk valamit a gyakorlatban azért, hogy megáldjuk azokat, akik kitaszítottak és félretoltak voltak a múltban, vagy akár most a domináns kultúra által.

Megújulás. Engedjük a Szentléleknek, hogy részt vegyen gondolatainkban, érvelésünkben, a dolgok befogadásában, emlékeinkben, motivációinkban, érzéseinkben, és a motivációban arra, hogy megváltozzunk, valamint hogy az Isten által meghatározott valóság új jelentést kapjon.

Újjáépítés. Legyünk elkötelezettek arra, hogy visszaállítsuk a kapcsolatok minőségét az Isten által megtervezettre, ahogy azt az Apostolok cselekedeteiben és a Jelenések könyvében található eszkatológiai kivetítésekben láthatjuk.

Negyedszerre, figyeljünk arra, hogyan definiálja Isten a realitást, különösen figyelve arra, hogy az Ő teremtményei hogy jelennek meg, és elsősorban azokra, akik már megtértek Krisztushoz és az Ő örökkévalóságának várományosai. Ne csak az ortodox alapokhoz és a teológiához nyúljunk vissza, hanem növekedjünk előre a hitben. Legyen egy olyan eszkatológiai nézőpontunk, melyben a mennyeket egy megszámlálhatatlan tömeg tölti be, minden nyelvből, nemzetből és törzsből dicsőítik az Urat, előrehozva a jövőt az „itt és most”-ba, ma gyakorolva azt, amit Isten az örökkévalóságnak vizionált (Jelenések 7:9-10)

Ötödszörre, újítsuk meg az elménk! Figyeljük az automatikus gondolatokra és érzésekre, melyek az etnocentrizmusba ágyazódtak. Hagyjuk a Szentléleknek, hogy újraformálja elménk az interkulturális valóságban, melyet egyszer már Isten meghatározott. A megszentelődés és növekedés azt követeli, hogy megadjuk magunkat Isten Szellemének, továbbá egy szinergikus kapcsolatban együtt tevékenykedünk vele, ahol a Lélek és a testünk együtt dolgozik azon, hogy kívánt eredményeket érjünk el a közösségünkben.

Hatodszorra, ahelyett, hogy reagálnánk különböző hátterű társainkra Krisztus Testében, legyünk cselekvőek és érezzünk feltétel nélküli szeretetet irántuk. Először mi keressük a kapcsolatot. Mindezt nem leereszkedő modorban, hanem őszinte motivációval és elhatározással, hogy tényleg szeressük azokat, akiket Krisztus is szeret és a Testébe fogadott. Imádkozzunk úgy, ahogy a zsoltáríró: Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! (Zsolt 139:23) Kezdeményezzük a szeretetet és a jó munkát, tudatában annak, hogy Isten az elsődleges bíró, a valóság végső Meghatározója, aki minden interakciónkat figyeli és ismeri az Ő egyházában.

 

Konklúzió

Hogy megtapasztaljuk és aktualizáljuk szerető és törődő kapcsolatainkat egy egészséges gyülekezeti kontextusban, Isten követőinek kell lennünk, szeretetben járnunk úgy, ahogy Krisztus is szeretett minket és önmagát adta értünk (Efézus 5:1,2). Ha ezt tesszük, akkor kialakítjuk Isten által meghatározott, igazi énünk, túl az individualizmuson, nárcizmuson és etnocentrizmuson (identitás Krisztusban). Továbbá kialakítunk egy teljes ént, melyet a Szentlélek formál (integritás). Meg tudjuk osztani önmagunkat a szeretetben és törődésben, megfelelő stílusban (intimitás), minden erőfeszítést megtéve azért, hogy előrehozzuk Isten tervét értelmes és sokatmondó kapcsolatokban (szorgalmasság).

Pablo Polischuk, Ph.D., a pszichológia és a lelkipásztori tanácsadás professzora, Gordon-Conwell Theological Seminary (lelkész képzőn), South Hamiltonban, Massachusetts államban.

 

Források

Crabb, Larry. 1997. Connecting: Healing Ourselves and Our Relationships. Nashville: W. Publishing Group.

Kraft, Charles, and Marguerite Kraft. 2005. Christianity in Culture: A Study in Dynamic Biblical Theologizing in Cross-cultural Perspective. Maryknoll, New York: Orbis Books.

Lingenfelter, Sherwood G. 1996. Agents of Transformation: A Guide for Effective Cross-cultural Ministry. Grand Rapids: Baker Book House.

Polischuk, Pablo. 2004. Llamando las Cosas por su Nombre (Calling It What It Is). Miami: Vida.

 

Magyarul megjelent

apcsel29.hu, Tonhal Prémium